lines

Focus op sportplezier door inzet Clubkadercoaches

Focus op sportplezier door inzet Clubkadercoaches

Door buurtsportcoaches in te zetten als Clubkadercoaches krijgen trainers en coaches begeleiding op lokaal niveau. SportService Zwolle adviseert, faciliteert en begeleidt de sportieve vereniging in Zwolle. We ondersteunen de verenigingen op bestuurlijk, maatschappelijk, technisch en operationeel vlak. Hiermee versterken we de vitaliteit van de sportverenigingen en de onderlinge samenwerking. “De wijze van begeleiding is fijn”, zegt Pim Steenbergen, trainersbegeleider bij korfbalvereniging Sparta Zwolle.

De Clubkadercoaches leiden vrijwilligers binnen de vereniging op om deze functie stabiel vorm te geven. Sparta Zwolle is één van de korfbalverenigingen die meedraait in het proeftuinenproject, een initiatief van NOC*NSF. Sparta Zwolle werkt daarin samen met SportService Zwolle.

Uitstroom beperken
“De focus ligt op het vergroten van het sportplezier, zonder daarbij het technische aspect uit het oog te verliezen. De uiteindelijke opdracht is hiermee de uitstroom van leden te beperken. We zetten bij de korfbalvereniging vooral in op het ophogenn van het trainersniveau,” zegt Clubkadercoach Leontien Thewissen van SportService Zwolle, “zodat zijzelf én de jeugdspelers meer plezier krijgen.”

Sportplezier creëren
Pim Steenbergen, trainersbegeleider en speler van het eerste team: “Leontien helpt trainers bij het vraagstuk: Hoe krijg je het voor elkaar om sportplezier te creëren? Het is de bedoeling dat we de komende periode meekijken wat zij doet en dan stap voor stap de regie weer terugkrijgen en dat investeren in de vereniging. Binnen de vereniging zijn de reacties positief. Vooral de wijze van begeleiding is fijn. Leontien staat niet boven maar naast de trainers. Doordat zij meekijkt lopen de trainers minder vast en houden we ze betrokken.”

Het proeftuinenproject liep door tot juni 2020.

Contactpersoon

Roger Knoops

Manager

r.knoops@sportservicezwolle.nl

  038 - 423 66 86