Geïnteresseerde beweger wordt uitgedaagd op sportpark Zwolle Zuid

Geïnteresseerde beweger wordt uitgedaagd op sportpark Zwolle Zuid

Samen sporten verbindt, verbroedert en daagt uit om mee te bewegen of zelf activiteiten te organiseren. Eén van onze sportparkmanagers, Marcus Jan Schiere, vertelt over tal van nieuwe initiatieven op de sportparken Zwolle-Zuid en Zwolle-Noord.

Het sportpark, is dé plek waar de inwoner, al dan niet georganiseerd, kan sporten en bewegen. Iedere week vinden er op de sportparken verdeeld over onze stad, diverse sport- en beweegactiviteiten onder deskundige begeleiding plaats. De, grotendeels nieuwe, sportvoorzieningen maken het voor de geïnteresseerde beweger aantrekkelijk om eens een bezoek te brengen en actief te worden of te blijven.

Samenwerking
In toenemende mate is het sportpark óók de plek waar verenigingen ervoor kiezen meer samenwerking te zoeken met maatschappelijke organisaties en sociaal-culturele activiteiten te ontplooien. Sportaccommodaties krijgen een andere bestemming en openen op andere dan gebruikelijke tijden. “Sportpark Noord staat nog in de kinderschoenen. Zo is Walking football van de grond gekomen en zijn we in gesprek over een beachveld. We nemen de ervaringen uit Zuid zeker mee”, vertelt Marcus Jan Schiere, sportparkmanager Zwolle Zuid én Noord.

Buurtfunctie
Naast de maatschappelijke waarde van de sportvereniging voor haar leden, doet de vereniging ook steeds meer voor anderen. Zoals voor mensen met een (visuele) beperking of afstand tot de arbeidsmarkt.

“Op sportpark MVO de Siggels, Zwolle Zuid gebeurde dit jaar veel. In samenwerking met diverse partners krijgen we veel voor elkaar. Ik ben erg trots op vijf acties. Om te beginnen de samenwerking met het Deltion College. In januari ’19 startte sport en recreatielessen en studenten ondersteunden daarbij. Zo organiseren we Walking football voor mannen en vrouwen. Op dit moment doen twintig deelnemers mee, waarvan zeven vrouwen. Sportvereniging ZAC is ook begonnen. Dat is zeker een succes en daar zijn we hartstikke trots op.’

Samenkomen
“De seniorensport op donderdagmiddag groeide naar ongeveer twintig deelnemers. Dit is echt een plek voor de senioren om samen te komen. Daarnaast motiveren we het gebruik van de sportieve buurtkamer in samenwerking met WijZ. Iets organiseren waar mensen bewegen en samenkomen is erg mooi. Ik ben er blij mee. De samenwerking met Travers wil ik ook even benoemen. Elkaar ondersteunen is erg tof. In Zuid hebben we een mooie prestatie neergezet afgelopen jaar.”

Sportparkmanagers verbinden
Op de vier locaties in de stad bundelen sportverenigingen hun krachten. Dit doen zij samen met onze sportparkmanagers. Dé verbinder, de aanjager van de sport en beweging op het sportpark in de betreffende wijk. Zij vervullen met hun expertise, vaardigheden en professionaliteit de wensen van de betrokken sportverenigingen én bewoners in de wijk(en). Dat gaat om het begeleiden en ondersteunen van processen, uitvoeren van taken, verbinding leggen met maatschappelijk en sociale organisaties en meer. Onze sportparkmanager is dé partner voor sportverenigingen op de sportparken.

Contactpersoon

Marcus Jan Schiere

Sportpark manager Zwolle - Zuid

mj.schiere@sportservicezwolle.nl

  038 - 423 66 86