Gemeentelijke coronaregels binnensport

Gewijzigde maatregelen binnensportaccommodaties

Vanaf zondag 28 november 2021 zijn de Coronamaatregelen verder aangescherpt vanwege een oplopend aantal besmettingen en opnamen in het ziekenhuis. De gemeentelijke binnensportaccommodaties in Zwolle zijn beschikbaar voor bewegingsonderwijs en binnensport

De gemeentelijke binnensportaccommodaties in Zwolle zijn beschikbaar voor bewegingsonderwijs en binnensport.

Het openstellen van de binnensportaccommodaties is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel de eigenaar (gemeente Zwolle), de verhuurder (SportService Zwolle) als de gebruikers (scholen, verenigingen en sportaanbieders).

Algemeen

 • Tussen 17.00 en 5.00 uur mag niet meer gesport worden en zijn de binnensportaccommodaties gesloten;
 • Draag een mondneusmasker vanaf 13 jaar wanneer je je verplaatst binnen de accommodatie (kleedkamer, toilet, gang). Tijdens het sporten mag deze af;
 • Houd 1,5 meter afstand. Er mag wel normaal spelcontact plaatsvinden.
 • Publiek is niet toegestaan.
 • Bewegingsonderwijs mag plaatsvinden.
 • Alle sporten mogen: trainen en wedstrijden houden.
 • Bij sport moet iedereen vanaf 18 jaar en ouder zijn coronatoegangsbewijs en ID-bewijs laten zien bij ingang van het gebouw. Zonder coronatoegangsbewijs geen toegang. (Voor diegene die functioneel aanwezig zijn – coach/trainer/leider, onderhoudsprofessional en alle vrijwilligers – geldt dit niet).
 • Douches, toiletten en kleedkamers zijn beschikbaar.
 • De gemeente houdt vooralsnog vast aan uitstel van betaling. Alle boekingen die na 17:00 uur staan ingepland zetten wij dan ook op 0-tarief. Er kan nu nog geen uitspraak gedaan worden over eventuele kwijtschelding. Zodra er meer bekend is, wordt dit gecommuniceerd. Voor de binnensportaccommodatie van On-campus gelden andere regels.

  Verantwoordelijkheden eigenaar

De eigenaar:

 • plaatst een desinfectiezuil bij de entree van de accommodatie;
 • is verantwoordelijk voor de dagelijkse grote schoonmaak van de accommodatie;
 • levert desinfectiemiddel om het spelmateriaal te reinigen;
 • mag bij het niet in acht nemen van de regels, de toestemming voor het gebruik van de accommodatie intrekken.

  Verantwoordelijkheden gebruiker

De gebruiker:

 • stelt een coronacoördinator aan. Per sportaanbieder is minimaal 1 coördinator aanwezig en als zodanig herkenbaar. Dit hoeft geen apart persoon te zijn maar kan een vakdocent of trainer zijn. De coronacoördinator ziet erop toe dat de gebruiker beschikt over het coronatoegangsbewijs. Een coronatoegangsbewijs is een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of een negatieve uitslag. Zie hierover ook de website van de Rijksoverheid;

 • houdt zich aan de afspraken in dit protocol, aan de hygiëneregels van het RIVM (link naar basisregels) en aan het Protocol Verantwoord Sporten - NOCNSF (externe link) van het NOC*NSF

 • informeert zijn leden over de mondkapjesplicht in openbare ruimte;
 • opent voorafgaand aan het sporten de ramen en/of de nooddeur van de speelzaal voor voldoende ventilatie. Bij het verlaten van de zaal sluit de gebruiker ramen en deuren;
 • desinfecteert bij opvolgend gebruik van de accommodatie de contactpunten, zoals deurklinken, raambediening en lichtschakelaars;

  Meer informatie

Wilt u meer informatie over corona in combinatie met het gebruik van de binnensportaccommodatie? Hiervoor kunt u contact opnemen met SportService Zwolle via het e-mailadres gsa@sportservicezwolle.nl

Contactpersoon

Thijs Keuper

Coördinator sportaccommodaties Coördinator sportaccommodatie Het Anker Sportparkmanager Stadshagen/Westenholte

t.keuper@sportservicezwolle.nl