Generatieverschillen 'Botsingen en begrip'

Generatieverschillen 'Botsingen en begrip'

Jongeren en de vereniging: Hoe bereik je ze en krijg je ze in beweging? Als lid, als vrijwilliger, bestuurslid of bezoeker.

Willen de jongeren van tegenwoordig zich niet meer inzetten of spreken andere generaties ze niet op de juiste manier aan? Generatie Z, millennials, babyboomers: zijn er wel echt verschillen of verschilt ‘jonger’ gewoon van ‘ouder’?

De diversiteit aan generaties wordt steeds groter binnen de vereniging en dat zorgt voor een mooie mix aan frisse blikken, meningen en opgebouwde kennis en expertise. Dat jongerenparticipatie zinvol is hoeven we waarschijnlijk niet meer uit te leggen. Maar hoe zorg je er voor dat jongeren verantwoordelijkheid nemen en zich maatschappelijk blijven inzetten? Hoe creëer je de betrokkenheid die nodig is voor jongerenparticipatie? Het is belangrijk dat we weten hoe we met elkaar het beste kunnen communiceren en samenwerken zodat we elkaar goed begrijpen en stimuleren.

Tijdens de bijeenkomst ‘Generatieverschillen; botsingen en begrip’ neemt Ester Koot van Motivaction de aanwezigen mee in de kenmerken van de verschillende generaties, hoe deze van elkaar verschillen en op elkaar reageren. Vervolgens gaat Bart Demmers van Travers Welzijn aan de hand van de ABC methode in op hoe je komt tot een gelijkwaardige manier van samenwerken met jongeren.

Deze webinar maakt onderdeel uit van het programma Bestuurlijke vernieuwing van SportService Zwolle.

Deelnemers
De bijeenkomst is bedoeld voor bestuur- en commissieleden van Zwolse maatschappelijke organisaties.

Datum, tijd en locatie
De webinar ‘Generatieverschillen; botsingen en begrip’ vindt plaats op donderdagavond 7 mei 2020. De webinar start om 19.30 uur en duurt tot +/- 21.00 uur. LET OP: Na de aanmelding ontvangt u opnieuw een email van Clickmeeting om je te registreren voor de webinar. Dit is nodig om jouw unieke ticket op te halen. Op de dag zelf ontvang je een email met spelregels/instructie van de webinar.

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan het bijwonen van deze bijeenkomst.

Klik hier voor aanmelden.

Contactpersoon

Dion Reijnen

Verenigingsadviseur Projectleider Playing for Succes

d.reijnen@sportservicezwolle.nl

  038 - 423 66 86