Webinar 'Heel snel, Heel anders'

Webinar 'Heel snel, Heel anders'

Hoe betrekken we de vereniging bij de mensen, in plaats van te proberen de mensen bij de vereniging te betrekken? Hoe vinden we de meerwaarde van de vereniging of maatschappelijke organisatie opnieuw uit? Hoe interesseren we mensen om te voelen dat de vereniging of maatschappelijke organisatie en dat waar ze voor staan, ook van hen is? Om nieuwe vrijwilligers, bestuursleden, leden of donateurs te vinden? Kortom: hoe voorkom je dat jouw vereniging of maatschappelijke organisatie voor het jaar 2030 ook het lot ​van een Kodak, Nokia, V&D ​of de omroep ​​ondergaat? Dan moeten veel dingen ‘heel snel, heel anders’!

Besturen van verenigingen en stichtingen merken dat het steeds moeilijker wordt om mensen van onder de 45 te vinden die zich als bestuurder of vrijwilliger willen inzetten. Dat komt omdat nog nooit eerder in de menselijke geschiedenis de belevingswerelden van verschillende 'soorten' mensen zo sterk, zo snel uiteen liepen als nu. En omdat mensen van onder de 45 het moeilijk vinden om de 'traditionele' organisatievormen van verenigingen, dorpsraden, partijen, vakbonden, omroepen, kerken, medezeggenschapsraden als (voor hen) nuttig en relevant te zien. Inzicht in deze dynamiek is hard nodig om de besturen van nu, de verenigingen van morgen te helpen doen zien, verkennen en vormen.

Ferenc van Damme geeft op 15 april een inspirerende presentatie over vitale organisaties en de nodige vernieuwing in een snel veranderende wereld. Aan de hand van casussen uit de praktijk en levende experimenten neemt hij de aanwezigen mee in wat er wèl werkt. Vragen die worden behandeld zijn:
- Hoe betrekken we de organisatie bij de mensen in plaats van te proberen hen bij de organisatie betrekken?
- Hoe vinden we de meerwaarde van de vereniging of maatschappelijke organisatie opnieuw uit?
- Hoe interesseren we mensen om te voelen dat de vereniging of maatschappelijke organisatie en dat waar ze voor staan, ook van hen is, om nieuwe vrijwilligers, bestuursleden, leden en donateurs te vinden?

Voor meer informatie over het verhaal van Ferenc van Damme klik hier voor de podcast.

Deze webinar maakt onderdeel uit van het programma Bestuurlijke vernieuwing van SportService Zwolle.

Deelnemers
De webinar ‘Heel snel, heel anders’ is bedoeld voor bestuursleden, vrijwilligers en andere betrokkenen van Zwolse sportverenigingen.

Datum en tijd
De webinar ‘Heel snel, heel anders’ vindt plaats op woensdagavond 15 april 2020. De omgeving van de webinar is vanaf 19.15 uur open, waarna de webinar start om 19.30 uur en duurt tot +/- 22.00 uur.

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan het bijwonen van deze webinar.

Klik hier voor aanmelden.

Contactpersoon

Dion Reijnen

Verenigingsadviseur Projectleider Playing for Succes

d.reijnen@sportservicezwolle.nl

  038 - 423 66 86