lines

Het Zwols Sportakkoord

Het Zwols Sportakkoord

Er liggen volop kansen voor sport en bewegen in Zwolle! De gemeente Zwolle en SportService Zwolle benutten deze kansen graag. Daarom gingen zij, in navolging op het Nationaal sportakkoord, aan de slag met een Zwols Sportakkoord. “Als aanjager van sport en bewegen in onze sportstad voelden we ons verantwoordelijk hiervoor. Samen met Zwolse inwoners en betrokkenen willen we dit realiseren. Een breed draagvlak; dat vinden wij belangrijk”, vertelt Roger Knoops, manager SportService Zwolle.

“Sport en bewegen zijn dé basis voor een gezonde leefstijl. Sport, als doel en als middel, is een bruggenbouwer in elke samenwerking. Dat meer dan 80 betrokken hebben meegedacht over het akkoord, is hiervan een goed voorbeeld. Partijen uit het onderwijs, de zorg, welzijn, overheid, sport- en beweegaanbieders en het bedrijfsleven leverden hieraan hun bijdrage.”

Deelakkoord
Het Zwols sportakkoord bestaat uit de volgende deelakkoorden:

1. Inclusie en vitaliteit

2. Duurzame sportinfrastructuur

3. Vitale en positieve sportaanbieders

4. Motoriek en innovatie

5. Talent en ontwikkeling

Aan de slag
Nadat René de Heer, wethouder Sport, het akkoord had ondertekend, volgden vele partners zijn voorbeeld. “Dit was voor de werkgroepen het startsein om tot uitvoering over te gaan. Medewerkers van SportService Zwolle hosten en begeleidden de werkgroepen. Maar eenieders stem telt. Gezamenlijk wordt besloten welke acties opgepakt worden, door wie en wanneer.”

“Samen werken we aan onze gedeelde ambitie: ‘Een vitaal leven voor alle Zwollenaren’:

  • Met plezier in sport en bewegen;
  • In een veilige en gezonde omgeving;
  • - Als sporter, als vrijwilliger of als toeschouwer.”

Contactpersoon

Roger Knoops

Manager

r.knoops@sportservicezwolle.nl