lines

In de wijk

In de wijk

Bewegen in een openbare ruimte is iedere dag mogelijk én kosteloos. Bij jou in de buurt zie je wellicht allerlei kansen maar weet je deze niet zo goed te benutten. Met jouw vraag hierover kun je bij onze buurtsportcoach terecht. Zij helpen jou om deze kans te benutten en te verbinden met jouw wens in de wijk.

Buurtsportcoach als verbinder
SportService Zwolle stimuleert zo veel mogelijk Zwollenaren om in beweging te komen. Dat doen we onder andere door initiatieven omtrent sport en bewegen van wijkbewoners of andere (maatschappelijk) organisaties te ondersteunen. Door ons brede netwerk brengen we organisaties gemakkelijk in contact met de Zwollenaar en/of sportverenigingen. Vraag en aanbod komt zo dicht bij elkaar. We zoeken altijd naar een duurzame oplossing om iedereen aan het sport en bewegen te brengen. Inclusief sporten en bewegen is hierbij vanzelfsprekend.

Vraag en aanbod
Heb je beweegbehoefte in jouw wijk? Onze buurtsportcoaches zijn hierin de aanjager en maken voor jou en je wijk een advies op maat. Enkele voorbeelden uit de praktijk:

  • Aanleggen van een nieuw speeltoestel;
  • Senioren in het zonnehuis in de wijk willen meer in beweging komen;
  • Een sportdag organiseren in de wijk;
  • Samen met sportverenigingen en / of onderwijs activiteiten organiseren in de wijk;
  • Vrijwilligers en mantelzorgers handvatten geven om op een laagdrempelige manier activiteiten te organiseren voor bewoners. Zo komen we structureel in beweging!

Buurtsportcoach als organisator in de wijk
SportService Zwolle gaat voor structureel sport- en beweegaanbod in de wijk. Iedere dag, iedere week moeten de wijkbewoners met plezier kunnen sporten en bewegen. Onze buurtsportcoaches zijn de aanjager van het organiseren van de sportieve activiteiten. Toch komt het soms voor dat het huidige sportaanbod van verenigingen of andere partijen niet aansluit bij de vraag uit de buurt. In dat geval organiseren wij een ander passend aanbod om in te spelen op de desbetreffende vraag. We werken klantgericht. Voorbeelden hiervan zijn de wekelijkse groepen bij seniorensport en de sportdagen in de schoolvakanties voor kinderen. Meer van ons structurele sport- en beweegaanbod vind je in onze sportkalender.