Informatie en ontwikkelingen

De (sport)wereld is in beweging. Hoe beweeg je hier als sportvereniging in mee? Met welke uitdagingen krijg je te maken? Met welke trends en ontwikkelingen moeten sportvrijwilligers rekening houden? En welke voorbeelddocumenten, links en stappenplannen zijn er voor jou beschikbaar?

SportService Zwolle signaleert trends en ontwikkelingen en streeft naar een kennisvoorsprong. Bijvoorbeeld de relevante wijzigingen in de wet- en regelgeving. We vertalen de trends, ontwikkelingen en wetswijzigingen met betrekking tot sportparticipatie, maatschappelijke vraagstukken, de vereniging en vrijwilligerswerk naar de Zwolse situatie. De Zwolse sportverenigingen nemen we hierin mee om te komen tot een advies voor de juiste oplossing. We gaan voor toekomstbestendige verenigingen.

Voorbeelddocumenten, relevante links en stappenplannen zijn beschikbaar. Verenigingen krijgen hiermee de mogelijkheid deze te vertalen naar de eigen situatie.

Trends en ontwikkelingen (doorverwijzing)

Informatie (doorverwijzing)

Heb je vragen over de informatie en ontwikkelingen?

Neem dan contact op met verenigingsadviseur Sanne Winkler via: s.winkler@sportservicezwole.nl of bel naar 038 – 423 66 86

Trends en ontwikkelingen (pagina)

Vanwege de snelle (maatschappelijke) ontwikkelingen, steeds kritischer consumenten en druk op het vrijwillige bestuur is het voor verenigingen lastig om deze ontwikkelingen in de gaten te houden. En dan ook nog eens in te schatten waar kansen liggen. We hebben de trends, ontwikkelingen en wijzingen in wet- en regelgeving verzameld en vertaald naar de lokale situatie. De ontwikkelingen die relevant zijn voor Zwolse sportverenigingen zijn hieronder opgenomen.