Inzet Clubkadercoach verbetert pedagogische en didactische vaardigheden

Voor trainers is het van belang dat zij op een prettige manier en met zelfvertrouwen voor een groep kunnen staan. In de rol van clubkadercoach ondersteunt Erica Manenschijn de vereniging en hun trainers op pedagogisch en didactisch vlak. Dit verhoogt de kans dat de spelers en trainers langer verbonden blijven aan de club. Linda Oosterheert, voorzitter van SVI Volleybal vertelt hierover.

“Voor onze vereniging is, naast het opleiden van spelers, het opleiden van trainers erg belangrijk. Wij willen ze voldoende ondersteuning aanbieden vanuit de vereniging. Vanuit eerdere samenwerking waren we op de hoogte van de ondersteuning die SportService Zwolle aan de vereniging kan bieden. Nadat we in gezamenlijkheid een stip op de horizon voor de vereniging hebben geformuleerd was de inzet van de clubkadercoach een logische volgende stap.”

De ondersteuning van de clubkadercoach levert de vereniging veel op. “Tenslotte zijn we slechts vrijwilligers. Niet alle trainers hebben een trainersdiploma op zak en staan toch voor een groep van tien of meer kinderen. Daarom is het heel prettig als trainers bij iemand terecht kunnen als ze ergens tegen aanlopen of vragen hebben.”

“De trainers weten de clubkadercoach goed te vinden. Vooral de onervaren trainers zoeken Erica’s hulp op. Daar hebben zij veel profijt van. De clubkadercoach is vaak in de sporthal te vinden tijdens trainingen. Zo kan de clubkadercoach meekijken met trainers en ook tijdens de training tips geven. Het is heel fijn dat ze er niet alleen voor staan.’’

De samenwerking met de clubkadercoach verloopt goed en Linda hoopt dat het in de toekomst ook zo blijft. “Het pedagogisch en didactische handelen is niet iets wat je gemakkelijk binnen je vereniging organiseert. Externe hulp is daarin heel welkom.”