JOUWAcademie voor professionals in de sport

JOUWAcademie voor professionals in de sport

SportService Zwolle heeft de opleiding en ontwikkeling van haar medewerkers vormgegeven in de MijnSSZAcademie. Met deze academie wil SportService Zwolle de individuele en collectieve talenten van haar medewerkers optimaal inzetten en ontwikkelen ter bevordering van de kwaliteit van haar dienstverlening en teamontwikkeling. In het kader van de JOUWAcademie wordt het opleidingsprogramma van de MijnSSZAcademie opengesteld voor professionals, zoals Buurtsportcoaches, Vakleerkrachten, Verenigingsadviseurs en Sportparkmanagers, uit de regio.

Hoe doen we dat?
Ons training- en scholingsaanbod wordt gegeven in de vorm van themabijeenkomsten, workshops, webinars, cursussen of symposia. Gedurende deze bijeenkomsten worden de professionals geschoold en is er de mogelijkheid om kennis en ideeën met elkaar uit te wisselen. We streven naar een gevarieerd aanbod waar verschillende thema’s worden besproken. De inhoud wordt bepaald door actuele ontwikkelingen en/of vragen vanuit het werkveld.

Training
Groepsdynamisch werken