lines

Prinsjesdag: relevante wijzigingen voor sportverenigingen

23-09-2019

“Nederland blijft een land van vrijwilligers en van verstandige compromissen in het brede midden. Van jong tot oud, van werkvloer tot bestuurskamer en van Willemstad tot Amsterdam willen mensen meedoen en hun bijdrage leveren. Dat is wat ons bindt en wat we met elkaar moeten koesteren.”

Dit citaat komt uit de Troonrede van 17 september 2019. We nemen je mee in het belangrijkste Prinsjesdagnieuws voor sportverenigingen. Wat betekenen de maatregelen die voortvloeien uit het Belastingplan 2020 en de andere onderdelen van de Miljoenennota 2020 in de praktijk? Dit jaar is er één maatregeling die we willen uitlichten. Daarnaast is er deze week meer bekend geworden, in het regeerakkoord, over de maatschappelijke diensttijd. Ook dit is relevant voor sportverenigingen.

Indexeren van vrijwilligersregeling - prinsjesdag
Vanaf 1 januari 2019 geldt dat personen die als vrijwilliger werkzaam zijn en vergoedingen en verstrekkingen ontvangen van in totaal maximaal € 170 per maand en € 1700 per kalenderjaar hierover geen belasting en premie volksverzekeringen zijn verschuldigd. De organisatie waarvoor zij als vrijwilliger werkzaam zijn, is hierover ook geen premies werknemersverzekeringen te betalen. Voorgesteld wordt de genoemde maxima met ingang van 1 januari 2020 jaarlijks te indexeren. Ten behoeve van de uitvoeringspraktijk (kenbaarheid) zal het maximumbedrag per kalenderjaar rekenkundig worden afgerond op een veelvoud van € 100. In de praktijk zal dit betekenen dat de in de wet opgenomen maxima niet ieder jaar wijzigen. Zo blijkt uit het belastingplan, gepresenteerd op Prinsjesdag 2019.

Bron: rendement.nl

Maatschappelijke diensttijd in februari 2020 officieel van start
De maatschappelijke diensttijd voor jongeren (14-27 jaar), een afspraak in het regeerakkoord, gaat in februari 2020 officieel van start. Sinds de zomer van 2018 zijn door heel Nederland 75 maatschappelijke diensttijd projecten gestart waarvoor tot nu toe bijna 10.000 jongeren zijn geworven. Op basis van de praktijkervaringen en resultaten van deze proeftuinen en in overleg met onder meer jongeren, (vrijwilligers)organisaties en gemeenten heeft staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een aantal kaders geschetst om de maatschappelijke diensttijd zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen, behoeften en mogelijkheden van jongeren en organisaties. Het is de bedoeling dat zij daar minimaal 80 uur aan besteden binnen 6 maanden. Nieuwe projecten op basis van deze kaders starten vanaf februari 2020. Daarmee start de maatschappelijke diensttijd officieel.

Klik hier voor meer informatie.

Bron: rijksoverheid.nl

Heb je vragen hierover?
Neem contact op met Sanne Winkler via 038 42 36 686 of mail naar s.winkler@sportservicezwolle.nl