lines

SportService Zwolle en Regio Zwolle United bundelen krachten samen

03-12-2020

Vrijdag 4 december bekrachtigden SportService Zwolle en Regio Zwolle United een strategische samenwerking voor komende jaren. De organisaties werken al jaren nauw samen en zien het belang van uitbouw van de activiteiten. De vijfjarige samenwerking beoogt om (door de kracht van sport) de vitaliteit van inwoners in Regio Zwolle te versterken. Sport als doel en middel als drijvende kracht achter de samenwerking. Ook gaan beide organisaties samen kantoorhouden in het MAC3PARK stadion.

Jolanda van der Veer (directeur-bestuurder SportService Zwolle): ,,De gespreken over de nieuwe strategische samenwerking zijn in 2019 al opgestart. De urgentie werd versterkt door de coronacrisis, die het belang van een gezonde en actieve leefstijl benadrukte. Samen het verschil maken op het gebied van sport- en sociale participatie, is een enorme bindende factor tussen onze organisaties. De gesprekken tussen onze besturen en medewerkers verliepen dan ook heel prettig. Met gemeenten, sportaanbieders, onderwijs, organisaties en bedrijven willen we in regio Zwolle de kracht van sport en bewegen in de volle breedte benutten. Daarmee dragen we actief bij aan de ambitie van lokale sportakkoorden en het Overijssels sport- en beweegakkoord.’’

Eilt Staal (directeur Regio Zwolle United): ,,De samenwerking verliep al goed, bijvoorbeeld in projecten als Playing for Success, OldStars Walking Football en Kids United Sport Zwolle (KUSZ). Dit willen we een olievlekwerking laten hebben naar de regio. Onderdeel van de nieuwe samenwerking is dat onze organisaties gezamenlijk gaan kantoorhouden in het MAC3PARK stadion, waardoor we elkaar automatisch al gaan vinden. Er zit ontzettend veel kennis en expertise in het stadiongebied: door alle sportfaciliteiten en -opleidingen in de directe omgeving met recht hét hart van de regionale sport. Deze kennis willen we samen steeds meer beschikbaar stellen aan bijvoorbeeld regionale verenigingen, gemeentelijke sportorganisaties en het bedrijfsleven.’’

Jeroen van Leeuwen (algemeen manager PEC Zwolle): ,,Voor PEC Zwolle als maatschappelijk betrokken topsportorganisatie is het belangrijk dat Regio Zwolle United en SportService Zwolle gaan samenwerken. Topsport en breedtesport zijn als onlosmakelijk met elkaar verbonden, heb ik in het verleden wel eens gezegd. Als topsportorganisatie hebben wij een belangrijke voorbeeldfunctie. Zowel naar de breedtesport en het onderwijs, maar ook als het gaat om sociale participatie. Als PEC Zwolle dienen wij daarmee een breed maatschappelijk belang in Regio Zwolle. Om aan deze rol invulling te kunnen geven is de samenwerking tussen Regio Zwolle United en SportService Zwolle belangrijk. Bijvoorbeeld als het gaat om onze maatschappelijke projecten in de 22 regionale gemeenten en de samenwerking met de 35 amateurverenigingen die aan onze voetbalacademie verbonden zijn.’’

Samen kantoorhouden in het MAC3PARK stadion
SportService Zwolle verhuist per 1 januari 2021 naar het MAC3PARK stadion, waar zij samen met Regio Zwolle United en bedrijfsonderdelen van PEC Zwolle naast elkaar gaan huisvesten. De samenwerking tussen topsport en breedtesport kan zich hierdoor op een natuurlijke wijze gaan versterken. De locatie wordt een sportieve ontmoetingsplek voor Regio Zwolle, waar programma’s op het gebied van maatschappij, economie en sport samenkomen.

Over SportService Zwolle en Regio Zwolle United
SportService Zwolle brengt inwoners uit Zwolle en omgeving in beweging met een breed activiteitenaanbod. Daarmee is SportService Zwolle dé verbinder van sport, bewegen en beleven voor iedere Zwollenaar en de omliggende regio. Door deze samenwerking te versterken willen beide organisaties de aanwezige kennis en expertise steeds toegankelijker maken voor bijvoorbeeld verenigingen en gemeentelijke sportorganisaties uit de bredere Regio Zwolle. Met als doel om een gezonde en actieve leefstijl bij mensen te stimuleren.

Regio Zwolle United is een ANBI-stichting en verbonden aan PEC Zwolle. Samen met circa 70 betrokken partners (ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen) wordt de kracht van sport ingezet voor maatschappelijke, economische en sportieve ontwikkeling van Regio Zwolle. In veel van de circa 20 projecten wordt nauw samengewerkt met SportService Zwolle.