lines

Zwols Sportakkoord - kansen voor sport en bewegen in Zwolle

14-01-2020

Er zijn kansen voor sport en bewegen in Zwolle! De gemeente Zwolle en SportService Zwolle willen deze kansen benutten door navolging te geven aan het Nationaal sportakkoord. Namelijk met het lokaal Zwols sportakkoord. Het Zwols Sportakkoord wordt ontwikkeld voor haar inwoners die leven in een dynamische en flink groeiende Hanze/Sportstad. Het akkoord komt voort uit het Nationaal Sportakkoord en sluit aan bij het Overijssels (provinciaal) Sportakkoord, de akkoorden uit de regio en het Actieplan 2016-2018.

Sporten en bewegen zijn hier dé basis voor een gezonde leefstijl, waarbij sport als doel- en middel de drijvende kracht is achter elke samenwerking. De ondertekenaars komen uit het onderwijs, de zorg, welzijn, overheid, sport- en beweegaanbieders en het bedrijfsleven hebben concrete afspraken gemaakt voor 2020 en 2021. Gezamenlijk pakken we meer kansen op dan alleen en met de ‘Blauwvinger afdrukken’ onder dit akkoord zetten we de eerste stap naar onze gedeelde ambitie:

Voor alle Zwollenaren een vitaal leven met plezier in sport en bewegen, in een veilige en gezonde omgeving. Als sporter, vrijwilliger of als toeschouwer.

Op dinsdag 14 januari is er met meer dan 80 betrokkenen uit het onderwijs, de zorg, welzijn, overheid, bedrijfsleven en sport- en bewegen gesproken over de ambities, wensen en zijn de acties op papier gezet over onderstaande deelakkoorden:

1. Inclusie & vitaliteit
2. Duurzame sportinfrastructuur
3. Vitale en positieve sportaanbieders
4. Motoriek & innovatie
5. Event & Talent


Op dinsdag 11 februari zijn de acties per thema verder vormgegeven en uitgewerkt, waarna op 31 maart het Zwols sportakkoord wordt gepresenteerd.

Meepraten / geïnteresseerd?
Dat kan! Organisaties die rondom sport en bewegen actief zijn in de gemeente zijn uitgenodigd om mee te denken en te kunnen schieten/aanvullen op de eerste schets. Meld je aan via secretariaat@sportservicezwolle.nl en geef aan welk thema je voorkeur heeft.

Sportformateur
Gemeenten kunnen via de landelijke partners (o.a. NOC*NSF, VSG) een Sportformateur aanstellen. Gisella van Olst vervult deze rol als onafhankelijk procesbegeleider in Zwolle. Zij is werkzaam bij GO Sportconsultancy en kijkt er naar uit de partijen in Zwolle te begeleiden in het proces om als gelijkwaardige partners te komen tot een gedragen Lokaal Sportakkoord.

Adviseur Lokale Sport
De Sportformateur is in de lead voor het proces voor de totstandkoming van het lokale sportakkoord en het stimuleren van lokale samenwerking. Hiernaast is ook de rol: de Adviseur Lokale Sport. Voor Zwolle is dit Monique Alewijnse, SportService Overijssel. Zij werkt namens de gezamenlijke sport (NOC*NSF, sportbonden, SSZ, NL Actief), gaat zorgen voor de verbinding met de sportlijn (met diverse interventies en ondersteuningsmogelijkheden voor lokale sport- en beweegaanbieders) en is gericht op de lokale organisatie van sport en beweegaanbieders. Deze adviseur vervult zijn rol in nauwe samenwerking met de Sportformateur. In tegenstelling tot de Sportformateur blijft de Adviseur Lokale Sport in beeld nadat het lokale sportakkoord is gesloten. Hij kan daarmee zorgen voor continuïteit bij de opstart van de uitvoeringsfase.