lines

Food Challenge 2021

15-02-2021

Dit voorjaar start Food Challenge 2021. Een unieke gezonde leefstijl competitie voor basis- en vmbo-scholen in de regio Zwolle en Deventer. Samen met regionale partners Jong Leren Eten, LTO Noord, SportService Zwolle, Salland Zorgverzekeringen en Flynth wordt een programma geboden van grond tot mond en lijf!

Het doel is om kinderen en jongeren te stimuleren tot gezonde leefstijlkeuzes, met daarin sport en duurzame voeding als belangrijke pijlers. Initiatiefnemers SVO vakopleiding Food en LekkerBoer willen samen met hun partners bewustwording creëren bij de deelnemers en daarmee ook waardering voor het vakmanschap waarmee ons eten gemaakt wordt. Wanneer je iets waardeert, maak je bewustere keuzes. Door dit te combineren met sport en bewegen, wordt niet alleen een belangrijke basis voor een gezonde leefstijl gelegd, maar wordt ook aangehaakt bij de interesse van de jeugd. Helemaal als daar clubs als PEC Zwolle en Go Ahead Eagles bij betrokken zijn.

LekkerBoer
Om kinderen en jongeren in beweging te brengen voor het verhaal achter hun eten, organiseert LekkerBoer sinds 2019 Foodcamps - bootcamp, oogsten en koken - op boerderijen en tuinderijen. Hierbij wordt samengewerkt met het Boerderij Educatie netwerk. In de pilot zijn dit de netwerken IJsseldelta en Salland. Leerlingen gaan zelf aan de slag met de productie, samenstelling, oogsten en bereiding van voedsel. Naast educatie over gezonde en duurzame voeding volgens de schijf van 5, staan kringlooplandbouw en kookvaardigheden centraal, gecombineerd met gezond bewegen in de buitenlucht.

SVO vakopleiding food
SVO vindt het als foodopleider in de regio belangrijk dat de studenten van SVO als onderdeel van hun curriculum ervaring opdoen met het beoefenen en uitdragen van hun vakmanschap, productkennis en herkomst van producten en anderzijds het organiseren, uitvoeren en begeleiden van een dergelijk project.

Opzet
De competitie wordt opgezet voor basisscholen en vmbo-scholen in de economische Regio Zwolle, aangevuld met aangrenzende gemeenten Deventer, Harderwijk en Apeldoorn. Het eerste jaar geldt als pilot en is afgebakend tot 11 gemeenten in de provincie Overijssel: Zwolle, Deventer en omliggende gemeenten.

Het streven is jaarlijks 4000 leerlingen van 40 scholen deel te laten nemen, bestaande voor de helft uit groep 7 basisonderwijs en de andere uit helft 3e-jaars vmbo, waarvan 10 scholen strijden in de finale. In de pilot 2021 wordt gestart met 10 scholen, in totaal 1000 leerlingen, waarvan 4 scholen strijden in de finale.

Deelnemende scholen ontvangen een pakket waarin ze tijdens voorbereidende lessen een projectweek kunnen vullen voor verschillende vakken. Leerlingen ontwerpen met een team van 10 klasgenoten een poké bowl met producten van de boerderij/tuinderij uit de buurt. De poké bowl heeft een bepaalde voedingswaarde en levert daarmee voldoende eiwitten en energie voor de bootcamp die ze ook zelf ontwerpen. Ze brengen dit in praktijk tijdens de Foodcamp op een boerderij of tuinderij in de buurt.

Beoordeling en finale
Elk team maakt een vlog waarin ze hun challenge in beeld brengen en de keuze voor hun zelf ontworpen poké bowl en bootcamp toelichten. De vier teams, twee basis- en twee vmbo-scholen, met de beste poké bowl mogen naar de finale bij SVO. SVO studenten begeleiden het kookgedeelte, het maken van de poké bowl, tijdens een voorbereidende gastles op school, de Foodcamp en de finale bij SVO Zwolle. De bootcamp wordt begeleid door SportService Zwolle en Sportbedrijf Deventer. Tijdens de finale worden de teams beoordeeld door een deskundige jury, met topkok Remco Jansen van Coperto Restobar en een speler van PEC Zwolle en Go Ahead Eagles. Het team met de beste poké bowl wint en mag naar een wedstrijd van PEC Zwolle of Go Ahead Eagles (of kiezen voor een clinic van een bekende topsporter). Daarnaast trakteren ze hun school, samen met studenten van SVO, op de beste poké bowl van 2021.

Corona
Het lesprogramma start in april en is online beschikbaar, dus ook toe te passen in het geval dat de Corona lockdown voor middelbare scholen nog van kracht is. De Foodcamps zijn gepland in mei. Mocht de lockdown ook dan nog van kracht zijn, zal eerst bekeken worden of de Foodcamps naar begin juni verplaatst kunnen worden. Lukt dat niet, dan schuift het door naar begin volgend schooljaar.

Aanmelden
Scholen kunnen zich tot 22 februari aanmelden via www.foodchallengevoorscholen.nl.