lines

Jaarlijks Sportcafé Zwolle gaat wederom niet door

29-11-2021

Het jaarlijkse Sportcafé Zwolle gaat vanwege de aangescherpte coronamaatregelen, afgekondigd tijdens de persconferentie op 26 november, ook dit jaar niet door. “In het kader van ieders gezondheid is dit, net als vorig jaar, de beste beslissing”, vertelt Marco Welink, projectleider Sportcafé Zwolle. Het Sportcafé Zwolle zou dit jaar plaatsvinden op dinsdag 21 december in het café Waanders in de Broeren.

December is ieder jaar de maand waarin tijdens het Sportcafé Zwolle in een laagdrempelige cafésetting wordt teruggeblikt op het sportieve jaar. Daarbij staat het verbinden van sport, bewegen en beleven centraal. Het Sportcafé biedt deze verbinding doordat de sport, politiek en betrokken inwoner met elkaar in gesprek raakt door middel van actuele thema’s in een laagdrempelige café setting. “We zijn er trots op dat we dit ieder jaar mogen organiseren maar daar hoort ook bij dat we op elkaar passen en beslissingen moeten nemen voor elkaars gezondheid. Helaas is de huidige situatie rondom corona zo ernstig dat we hebben besloten het te cancelen”, aldus Welink.

Sportverkiezingsdebat
Het thema van het Sportcafé Zwolle editie 2021 was: Zwols Sportverkiezingsdebat. Dit als warming up naar de gemeenteraadsverkiezingen komend voorjaar. “Dit thema biedt kansen om in februari alsnog een Sportverkiezingsdebat te organiseren. Weliswaar apart van het Sportcafé Zwolle, die blijft bestaan in december. SportService Zwolle oriënteert zich op dit moment over de mogelijkheden om het Sportverkiezingsdebat te organiseren zodra de maatregelen het toelaten. We houden de ontwikkelingen nauw in de gaten en nemen ter zijner tijd een weloverwogen beslissing.”

Meer weten over de aangescherpte maatregelen?
Houdt dan onze website in de gaten: Corona - SportService Zwolle