lines

René de Heer onthult logo Clubhuis Regio Zwolle

28-05-2021

Met een sportieve openingshandeling onthulde René de Heer (wethouder gemeente Zwolle) de naam van het nieuwe kantoor van SportService Zwolle en Regio Zwolle United. Op de gevel van de prachtige nieuwe locatie schittert nu de naam Clubhuis Regio Zwolle. De locatie is gevestigd in het MAC3PARK stadion van PEC Zwolle en functioneert als ontmoetingsplaats voor Regio Zwolle. Een plek waar alle lagen uit de samenleving bij elkaar komen en iedereen mee mag doen, zoals een echt clubhuis beaamt.

Het vitale hart van Regio Zwolle
Clubhuis Regio Zwolle is een inspirerende ontmoetingsplaats waar organisaties de kracht van sport inzetten voor waardevolle sportieve, maatschappelijke en economische initiatieven voor Zwolle en de regio. Mensen werken er samen om wederzijdse ambities te verwezenlijken. Zo vinden doordeweeks en rondom wedstrijden diverse ontmoetingen en (thema)bijeenkomsten plaats met verenigingen, ondernemers, studenten, bestuurders en deelnemers uit maatschappelijke projecten. Vrijdagochtend werd het logo onthuld door De Heer (wethouder economie & sport gemeente Zwolle).

René de Heer: "Onze regio doet ertoe. Anderen kijken hoe wij samenwerken. Het feit dat we hier samen staan maakt ons uniek. Dat we nooit voor onszelf gaan en altijd naar elkaar omkijken om het beste van een ander te integreren in het beste van jezelf. Dan komt er iets heel moois samen, zoals hier nu gebeurt. Een clubhuis kent namelijk geen drempels en staat voor saamhorigheid waar iedereen binnen durft te stappen. Via de kracht van sport kan er vanuit Clubhuis Regio Zwolle nog meer geïnvesteerd worden in sportstimulering en ondernemerschap."

Jolanda van der Veer, directeur SportService Zwolle: "Samen met gemeenten, sportverenigingen, (top)sportaanbieders, het onderwijs en (maatschappelijke) partners die Zwolle en regio rijk is, laten we al jaren de kracht van sport en bewegen zien. Door kennis te delen, elkaar te inspireren en samen te werken creëren we een steeds krachtiger sportief netwerk dat bijdraagt aan een leven lang met plezier sporten en bewegen voor iedereen. We zien er naar uit om dit netwerk weer fysiek te ontmoeten. Hiervoor zetten we samen met Regio Zwolle United de deuren open van Clubhuis Regio Zwolle. Het sportieve hart van de regio, waar samenwerking tussen topsport en breedtesport zich op natuurlijke wijze kan versterken. Een plek waar we samen met andere organisaties willen participeren en investeren in de unieke waarde van sport en bewegen als katalysator voor een vitale regio Zwolle."

Eilt Staal (directeur Regio Zwolle United): "De afgelopen 10 jaar heeft onze organisatie zich met veel energie ingezet voor Regio Zwolle, op maatschappelijk, economisch en vitaal gebied. Het stadion groeide uit tot een natuurlijke ontmoetingsplaats voor de regio en dit geven we nu letterlijk een plek. Het clubhuis geeft ons een nieuw fundament om op door te bouwen en om mensen uit Regio Zwolle samen te brengen met behulp van onze projecten. De naam verwijst naar een begrip hoe het MAC3PARK stadion in de wandelgangen vaak werd genoemd. Een plek waar iedereen uit de samenleving samenkomt. Deze kracht zetten wij in voor Regio Zwolle, vanuit het Clubhuis Regio Zwolle als inspirerende ontmoetingsplaats. Het was de afgelopen maanden een mooi avontuur om samen met SportService Zwolle letterlijk te bouwen aan de toekomst."

Twee organisaties, één droom
SportService Zwolle en Regio Zwolle United werken al jaren nauw samen, onder andere op het gebied van breedtesportstimulering, sport- en sociale participatie. Daarbij kan worden gedacht aan projecten als OldStars Walking Football, Week van de Vitaliteit en Playing for Success. In december 2020 is een nieuwe strategische samenwerking getekend. De vijfjarige samenwerking beoogt o.a. om door de kracht van sport de vitaliteit van inwoners in Regio Zwolle te versterken. Onderdeel van de samenwerking is het gezamenlijk kantoorhouden in het Clubhuis. Twee organisaties, één droom: Het vitale hart van Regio Zwolle! Het clubhuis wordt in september officieel geopend.