lines

Stadshagen in beweging voor meer bewegen!

03-06-2021

Tijdens de coronacrisis jaar speelden twee factoren een prominente rol: eenzaamheid en gebrek aan beweging. Voor dynamisch Stadshagen een uitdaging om een concept in de wijk te ontwikkelen om jong en oud naar buiten én in beweging te krijgen. Op vrijdag 11 juni 2021 ziet dat concept het levenslicht en wordt de ‘Beweegroute Het Stadspad’ officieel geopend.

Twee kilometer bewegen, beleven, leren en ontmoeten
Doel van de twee kilometer lange wandelroute is om jong en oud in Stadshagen uit te dagen lekker te lopen en te bewegen in de buitenlucht. Tegelijkertijd valt er ook nog van alles te leren en ontmoeten deelnemers elkaar spelenderwijs. Hoe werkt het?

Om de wandelroute aan te vullen met beweegoefeningen, is een dobbelsteen nodig. Die kan tegen een kleine borgsom bij Het Zonnehuis of De Stadshoeve worden geleend. Bij de aangegeven punten tijdens de route, kan de dobbelsteen worden gegooid en bepaalt het aantal ogen de uit te voeren actie. Hierdoor blijft de route leuk en uitdagend, want hoe vaak die ook gelopen wordt, de dobbelsteen bepaalt elke keer een andere opdracht.

Naast beweegopdrachten, is de route ook aangevuld met educatieve weetjes over flora & fauna in de Mastenbroekerpolder waar de wijk Stadshagen is gebouwd. Zo leren jong en oud al bewegend van alles over deze mooie wijk in Zwolle.

Route ontworpen door jong en oud
Vanaf de start van het project was het duidelijk dat het een route voor jong én oud moest zijn. Het was dan ook belangrijk dat de route door kinderen en senioren samen ontworpen zou worden. Grootste uitdaging was hoe elkaar te ontmoeten in Coronatijd. Die uitdaging is aangegaan en het project is gerealiseerd! Naast het samen ontwerpen van de route, hebben een aantal kinderen en bewoners van Het Zonnehuis ook tekeningen gemaakt voor op de borden langs de beweegroute in Stadshagen.

Kom uit je stoel!
Voor de initiatiefnemers is dit project geslaagd als inwoners van én bezoekers aan Stadshagen in beweging komen. Dat ouders met (jonge) kinderen, thuiswerkers, maar ook bewoners en bezoekers van Het Zonnehuis de beweegroute gaan uittesten. Een uitdagende, leuke en gezellige wandeling waarbij ze een frisse neus halen en in beweging zijn!

Initiatiefnemers
Er zijn diverse partijen aangehaakt om het idee voor de ’Beweegroute Het Stadspad’ uit te werken. Die partijen zijn: Christelijke Daltonschool De Zevensprong, Gemeente Zwolle, Katholieke Basisschool De Vlieger 2, Kidsbeweegroute, SportService Zwolle, De Stadshoeve en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. Samen hebben zij een beweegroute opgezet voor jong en oud in Stadhagen. Dit toont de kracht van samenwerking om de wijk in beweging te krijgen!

Opening
De ‘Beweegroute Het Stadspark’ wordt op vrijdag 11 juni a.s. om 09.00 uur geopend bij het startpunt van de route: Het Zonnehuis, Nijenhuislaan 175 in Zwolle. Bij de opening zijn de betrokken kinderen en bewoners van Het Zonnehuis aanwezig, wijkwethouder Monique Schuttebelt van de gemeente Zwolle en de initiatiefnemers. Bij de opening zijn de dan geldende Coronamaatregelen van kracht.