lines

Veel politieke eensgezindheid bij het eerste Zwolse Sportverkiezingsdebat

08-03-2022

Op zaterdag 5 maart vond in Ontmoetingscentrum Het Anker het allereerste Sportverkiezingsdebat plaats. Kandidaten van negen Zwolse politieke partijen (VVD, GroenLinks, D66, SP, ChristenUnie, CDA, PvdA, Volt en Swollwacht) gingen met elkaar in debat over de vraag hoe de gemeente kan bijdragen om Nederland weer en meer in beweging te krijgen. Dit deden zij aan de hand van een aantal sportieve stellingen. We zetten de hoofdpunten uit het debat op een rij en het debat is via deze link terug te kijken.

Welke rol heeft de sportsector bij het energieker en gezonder maken van Nederland? Moet de huur van de sportaccommodaties gehalveerd worden? Moet Zwolle meer topsportevenementen naar de stad halen? Wordt de openbare ruimte in Zwolle wel voldoende benut voor sport en bewegen? En moet het sociale domein meer investeren in de sport, aangezien 1 euro in de sport, de gemeente 2,50 euro oplevert? Het aanwezige publiek bestaande uit inwoners, vrijwilligers, sportverenigingen, ondernemers en professionals uit de sector zagen zowel live als online hoe de kandidaat-gemeenteraadsleden zich de komende vier jaar willen inzetten én kregen de mogelijkheid om hun eigen vragen te stellen. Zij stelden hun vragen bijvoorbeeld over de inzet van de fracties voor inclusie binnen de sport, over samenwerking met sportverenigingen, vrouwen binnen de sport, de mentale gezondheid bij e-sports én het belang van de sportparken. Geen enkele politieke partij is tegen sport en bewegen of tegen een gezond en weerbare samenleving. Toch liet het debat zien dat er ook op dit vlak écht iets te kiezen is op woensdag 16 maart.

Kies voor sport en bewegen
Uitgedaagd door Arno de Swart, debatleider en gastheer van de avond, gaf Patrick Pelman namens GroenLinks bij de aftrap van het debat aan dat hij het een goed idee vindt om de huur van de sportaccommodaties te halveren. Echter vraagt hij zich wel af waar de verenigingen dat geld dan voor gebruiken en gaat er liever voor om dat geld in een sportfonds te stoppen, zodat iedereen mee kan doen. Jeroen Doornbos knikte instemmend en sprak zich namens de VVD stellig uit voor het totaal afschaffen van de huurprijs van de sportaccommodaties zodat er ruimte overblijft om de contributie te verlagen en dat er zo lagere drempels zijn om lid te worden en dus de vereniging snel meer leden kan verwachten.

Cankut Ercan sprak namens Volt met passie over het ophalen van topsport naar Zwolle. Volgens hem is het gevoel van trots, wat ontstaat bij topsport, wat de sporter inspireert. Topsport zet aan tot meer breedtesport. Mooie woorden vindt Niels van der Schaaf namens de PvdA, maar geeft ook aan dat het wel ten koste van elkaar kan gaan en dat de partij zich wil focussen op het ophalen van topsportevenementen voor jeugd en het meer toegankelijk wil maken voor iedereen zodat er inclusieve tosportevenementen ontstaan.

Maxim van der Veen, CDA en Waldemar Wessels, D66 zijn het met elkaar eens dat de Zwollenaar de openbare ruimte goed benut maar Wessels zegt dat het altijd nog beter kan. D66 pleit ervoor dat voordat de eerste steen gelegd wordt er gekeken moet worden naar hoe de openbare ruimte nóg sportiever ingericht kan worden. Maxim beaamt, maar benadrukt ook dat we de huidige plekken kunnen uitbreiden en vernieuwen zodat we van iets bestaands iets beters maken vóórdat er gebouwd wordt.

Als laatste in de ring stonden de ChristenUnie, de SP en Swollwacht. Unaniem werd besloten dat er meer geïnvesteerd moet worden in de sport. Cramer staat hier namens Swollwacht volledig achter en pleit zelfs voor een wethouder vitaliteit omdat er geld voor sport uit meerdere portefeuilles gehaald kan worden. Sport en bewegen is er namelijk niet alleen bij het sociale domein, wees slim en creatief en kijk dus ook naar de andere domeinen zegt hij. Jolien Elshof beaamt dit namens de CU en geeft aan dat preventie een toverwoord is. En gelooft heel erg in de Beweegmakelaar. Koen van Baal stelt namens de SP ook dat je er niet op tegen kan zijn om te investeren in het sport en bewegen maar vindt dat er dan meer geld bij moet in plaats van het korten op de zorg. Alhoewel hij zich ook afvraagt of we overal een prijskaartje aan moeten hangen. Het is toch ook gewoon nodig en fijn om te kunnen sporten?

Al met al een debat waarin de politieke partijen het, ondanks onderlinge verschillen, vaker met elkaar eens waren dan dat zij tegenover elkaar kwamen te staan. Deze eensgezindheid lijkt veel goeds voor de sector te beloven. Het belang van een gezonde leefstijl en voldoende bewegen staat niet ter discussie. Datzelfde geldt voor het belang van professionalisering van de sector. Hoe dit financieel gaat doorwerken aan de formatietafel, dat is de grote vraag. Een vraag waarop 5 maart nog geen helder antwoord kwam.

Winnaars
De grote winnaar van het Sportverkiezingsdebat is gekozen door het publiek. Anton Cramer namens Swollwacht kreeg het hardste applaus en mag zich vier jaar lang de winnaar van het eerste Sportverkiezingsdebat in Zwolle noemen.

Na al het ‘verbale spektakel’ in de boksring werd het tijd voor een luchtige Zwolse sportquiz. De fracties werden nog even getoetst op hun sportieve kennis over hun stad. Hier kwam, na een benaderingsvraag, Jeroen Doornbos namens de VVD het beste uit de verf.

Wil je het debat nog eens terug kijken? Dat kan via onze instagram video