lines

Ondernemers steeds belangrijker in de sport - kick off bijeenkomst

29-03-2023

Ondernemers worden steeds belangrijker voor het lokale sportbeleid. We geloven er in dat hun drive, kennis, kunde en passie sterk kunnen bijdragen aan het meer in beweging krijgen van de Zwollenaren. Daarom kwam in samenwerking met Tabonon en Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) het initiatief om deze krachten te bundelen en een netwerk te creëren. Met als doel om samen sterker te staan en aan te sluiten bij lokale projecten om meer mensen aan het sporten te krijgen.

Afgelopen vrijdag vond de kick-off bijeenkomst plaats voor de ondernemende sportaanbieders in Zwolle. De bijeenkomst bood een unieke gelegenheid om elkaar te ontmoeten, kennis uit te wisselen en ideeën op te doen voor samenwerkingen en initiatieven om de sportwereld te verbeteren. Één van de aanwezigen: "Vertrouwen begint met elkaar leren kennen. Aan de hand van elkaar kennen, kunnen we samen heel Zwolle aan het bewegen krijgen.’’

Een veelbelovende start voor een sterk netwerk van ondernemende sportaanbieders in Zwolle. Tijdens de eerste bijeenkomst zijn de aangesloten ondernemers van POS en de bij de organisatie al bekend zijn uitgenodigd. De volgende bijeenkomst zal snel plaatsvinden, waarbij alle sportondernemers welkom zijn. Wil je aansluiten bij dit netwerk, meld je aan bij Lieve Kramer van Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) (lieve@ondernemendesportaanbieders.nl)

Ons team (collega's Martijn Mellema, 2e van links en Dennis Compaijen, 3e van links) is er trots op om hier een steentje aan bij te mogen dragen😄🥊🏆