lines

Zwols sportakkoord 2.0 van start!

22-05-2023

Op donderdag 15 juni wordt het Zwols sportakkoord 2.0 overhandigd aan wethouder sport, Michiel van Willigen. Dit doet hij in het bijzijn van betrokken maatschappelijke organisaties, sportverenigingen en ondernemende sportaanbieders. Een mooi moment voor onze sportstad! Want zo blijven we stappen zetten in de ambitie van het Zwols sportakkoord:

Voor alle Zwollenaren een leven lang met plezier in sport en bewegen voor een vitaal leven, in een veilige en gezonde omgeving. Als sporter, vrijwilliger of als toeschouwer.

Zwols Sportakkoord 2.0
Meer gezonde en fitte Zwollenaren, dat is waar het Zwols sportakkoord aan moet bijdragen. Het is wel bewezen dat dat nu belangrijker is dan ooit! "Als verbinder van sport en bewegen in onze sportstad voelen we ons geroepen om de aanjager te blijven van het Zwols sportakkoord en zijn we ontzettend blij dat het Zwols sportakkoord door kan gaan. Zo kunnen we kansen blijven benutten, krachten blijven bundelen om samen te werken aan een vitaal Zwolle waarbij we het belangrijk vinden om dit samen met de Zwolse inwoners en betrokkenen te realiseren", vertelt Roger Knoops, manager SportService Zwolle en voorzitter van het Zwols sportakkoord.

Het Zwols sportakkoord 2.0 blijft zich inzetten voor alle deelakkoorden maar maakt nu ook de verbinding met het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS). "Gezondheid, preventie en vitaliteit worden steeds belangrijker en daarom wordt er nog nadrukkelijker een verbinding gemaakt met het domein gezondheid door het aanstellen van een co├Ârdinator sport & preventie. Zo willen we elkaar versterken. Daarnaast betrekken we de POS er ook bij om zo de sport zoveel mogelijk te vertegenwoordigen in Zwolle", aldus Knoops.

Programma 15 juni
19.30 uur - 21.00 uur Stadhuis Zwolle

  • Opening
  • Meerwaarde Zwols sportakkoord door Roger Knoops, voorzitter Zwols sportakkoord;
  • Toelichting Zwols Sportakkoord 2.0;
  • Gesprekstafels verdieping deelakkoorden;
  • Ondertekening Zwols Sportakkoord 2.0 door wethouder sport Michiel van Willigen
  • Afsluiting met netwerkborrel.


Ben jij erbij?

Heb jij een hart voor sport en wil je bijdragen aan een vitaal Zwolle?
Meld je dan aan via: secretariaat@sportservicezwolle.nl en meld je naam en organisatie.