Plusklas sport en bewegen

Plusklas sport en bewegen

Iedereen heeft talent, de één kan goed rekenen, de ander is beter in taal en er zijn uitblinkers in de sport. Voor rekenen en taal bestaan er in het onderwijs plusklassen. Voor sport en bewegen nog niet. Daar pakt SportService Zwolle haar kans. “Middels de plusklas willen we kinderen die uitblinken in sport en bewegen, stimuleren om hun eigen talent op een plezierige manier te ontdekken”, vertelt Talentregisseur Arno de Swart, SportService Zwolle.

In 2019 is er een pilot geweest van acht weken waarbij kinderen 1x in de week werden uitgedaagd op hun atletische vaardigheden met een aantal diverse sporten. De deelnemende kinderen zijn gescreend middels een bewegingstest op school. Hun vaardigheden en ontwikkelingen werden getest. Na deze test werd duidelijk wie deel kon nemen aan de plusklas. Onder begeleiding van professionele trainers en buurtsportcoaches.

“Dit is leuker dan gewoon gym. Het is moeilijker en we worden uitgedaagd. Dat vind ik leuk”, aldus één van de deelnemende kinderen.

De pilot van acht weken lang, 1x in de week trainen is geslaagd en heeft ervoor gezorgd dat er een provinciale talent subsidie vrijkwam om in 2020 de plusklas te starten. De focus ligt eerst op het testen van talent en de scholing van professionele trainers. “We zijn trots op het feit dat de plusklas nu doorontwikkeld kan worden en we kinderen met talent professioneel kunnen begeleiden,” vertelt de Swart.