Procesbegeleiding SVI Volleybal

Procesbegeleiding SVI Volleybal

SVI Volleybal is een volleybalvereniging die is gevestigd in Zwolle-Zuid. De vereniging heeft rond de 400 spelende leden in verschillende leeftijdscategorieën. De vereniging heeft de slogan ‘Samen SVI’ geïntroduceerd, waarmee ze wil uitstralen dat het bestuur, commissies, leden, trainers, ouders en sponsoren met elkaar de vereniging dragen en iedereen hier een rol in heeft.

In een gesprek tussen SportService Zwolle en het bestuur van SVI volleybal, dat heeft plaatsgevonden in okt. 2018, heeft het bestuur uitgesproken te willen komen tot een breed gedragen Stip aan de horizon 2025. Op basis hiervan zijn de commissies aan de slag gegaan met een actieplan voor het seizoen 2019-2020. Uiteindelijk is de vereniging gekomen tot een ambitieus plan, waar mee er meer sturing aan de vereniging gegeven kan worden.

Het bestuur van SVI volleybal heeft SportService Zwolle gevraagd te ondersteunen. Eén van de verenigingsadviseurs van SportService Zwolle heeft in de periode oktober 2018 t/m juli 2019 meegedacht met het bestuur van SVI volleybal over de te nemen stappen in het proces, de in te zetten tools en meegelezen in de door de verenigingen ontwikkelde documenten. Maar ook als procesbegeleider verschillende sessies met leden, ouders en andere betrokkenen begeleid. Het traject kenmerkte zich door een intensieve samenwerking tussen SportService Zwolle en het bevlogen bestuur van SVI Volleybal.

SVI Volleybal: "Wij hebben de samenwerking met SportService Zwolle als zeer plezierig en constructief ervaren. SVI heeft dankbaar gebruik gemaakt van de kennis en inzet van de verenigingsadviseur."