Sport verbindt en verbroedert

Samen met Welzijnsorganisatie WijZ hebben we binnen de uitdagende Corona periode diverse vormen van bewegen voor de ouderen in Zwolle georganiseerd: Zwolle Beweegt & de Beweegbus én de Gezondheidsdag. Harold van Riessen, projectorganisator, vertelt hierover.

“In tijden van Corona wilden we bij WijZ onze doelgroep, de kwetsbare ouderen, ondersteunen bij het bewegen. We organiseerde de Beweegbus waar we ouderen aan huis beweging aanboden. Enkele dagen later kwamen we erachter dat SportService Zwolle met vergelijkend aanbod bezig was, namelijk Zwolle Beweegt. We sloten aan bij het initiatief van SportService: Zwolle Beweegt. We hebben immers dezelfde doelgroep en hetzelfde doel: ouderen in beweging brengen.”

Gezondheidsdag
In navolging op deze voorjaarsactiviteit, vonden de partijen elkaar weer in het organiseren van de Gezondheidsdag in september. Een dag voor Zwolse senioren waar ze in fysieke én sociale beweging kwamen. “Ik geloof in onze samenwerking. Ik zie wat jullie hebben, wat wij niet hebben en andersom. Zo kunnen we elkaar versterken. Ik ben tevreden over het resultaat van de Gezondheidsdag. Maar het kan altijd beter. Eén van onze gezamenlijke uitdagingen is het bereiken van deze ouderen. Onze doelgroep heeft geen laptop, geen sociale media en dus geen moderne communicatie. We willen daarom de ouderen die al bij ons sporten (Golden Sports, Walking football, Beweegkaart etc) als ambassadeur inzetten om nieuwe mensen mee te nemen. Inhoudelijk is het vanuit WijZ en SportService Zwolle voor elkaar. Nu het bredere bereik nog.”

Dromen najagen
“Sport verbindt en verbroedert. Eén van mijn dromen is een jaarlijkse grote sportdag voor onze doelgroep, met misschien wel hun kinderen en kleinkinderen. Hoe vet zou het zijn als we dit samen met SportService Zwolle kunnen organiseren? We moeten elkaar blijven vinden. Het gaat al steeds beter. We moeten elkaar op ieder punt kunnen versterken. In het belang van onze doelgroep.”