Sportmatch Zwolle

Sportmatch Zwolle

Wij hebben een groot netwerk van bedrijven die zich inzetten voor de lokale samenling. Sportmatch Zwolle bemiddeld tussen vraag en aanbod. We brengen verenigingen met een adviesvraag in contact met een bedrijf dat beschikt over de juiste expertise. Eén van de voorwaarden is dat de sportvereniging een tegenprestatie levert. Die tegenprestatie kan ten goede komen aan het bedrijf met wie de match wordt aangegaan. Bedrijf en vereniging kunnen de tegenprestatie ook ten goede laten komen aan bijvoorbeeld een wijk in de stad om op deze manier de samenwerking, sportparticipatie en de sociale binding in de wijk verhogen.

Sportmatch Zwolle biedt kennis en expertise op het gebied van financiën, fiscus, communicatie, juridisch, notarieel, verzekeringsrecht en aansprakelijkheid en werving en selectie.