Sportparkmanagement

In toenemende mate is het sportpark óók de plek waar sportverenigingen ervoor kiezen om meer samenwerking te zoeken met maatschappelijke organisaties en meer maatschappelijke activiteiten te ontplooien. Sportaccommodaties worden voor andere maatschappelijke doeleinden gebruikt en op andere dan de gebruikelijke tijden opengesteld. Alhoewel sportverenigingen vanuit zichzelf al een publieke waarde hebben (het zijn van een vereniging met alle sociaal maatschappelijke effecten van dien) zetten zij zich ook steeds meer in als middel voor bijvoorbeeld het tegengaan van overgewicht, een actieve dagbesteding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of het vervullen van een buurtfunctie.

Sportparkmanagers
Op vier locaties in de stad hebben sportverenigingen op deze wijze de krachten gebundeld. Dit doen zij samen met onze sportparkmanagers. Dé verbinder, de aanjager van de sport en beweging op het sportpark in de betreffende wijk. Zij zorgen ervoor om met hun expertise, vaardigheden en professionaliteit de wensen van de betrokken sportverenigingen én bewoners in de wijk(en) te vervullen. Dit gaat om het begeleiden en ondersteunen van processen, uitvoeren van taken, verbinding leggen met maatschappelijk en sociale organisaties en meer. Onze sportparkmanager is dé partner voor sportverenigingen op de sportparken.

Wie zijn onze sportparkmanagers?
Stichting MVO de Siggels, Zwolle Zuid: Marcus Jan Schiere (e-mail achter hangen)
Stichting sportpark Marslanden, Zwolle centrum: Robbert Bonsink
Stichting Sportstrook Zwolle Noord, Zwolle Noord: Grace Brok
Stadshagen/Westenholte: Thijs Keuper

Welke sportparken zijn er allemaal in Zwolle?
Sportpark de Marslanden; (doorverwijzing naar site)
Sportstrook Zwolle – Noord; (doorverwijzing naar site of tekst ssz)
Sportpark de Siggels; (doorverwijzing naar site)
Sportstrook Stadshagen/ Westenholte. (doorverwijzing naar site of tekst ssz)