(online scholing) Talentprogramma - Modern verenigingsbesturen

(online scholing) Talentprogramma - Modern verenigingsbesturen

Verschillende verenigingsbestuurders willen het (bestuurlijk) kader verjongen en aanvullen. Echter veel jongeren en jong volwassenen weten niet wat het besturen van een vereniging inhoudt, vragen zich af of ze er klaar voor zijn of dat de zittende bestuursleden wel bereid zijn tot verandering.

Tijdens het talentprogramma modern besturen gaan jongeren/jong volwassenen op zoek naar hoe de vereniging zich het beste kan organiseren en welke bijdrage zij daaraan kunnen leveren. Na het volgen van dit programma zijn de deelnemers klaar voor een bestuursfunctie bij de eigen vereniging en in staat om de vereniging verder te ontwikkelen.

Het traject ‘Modern besturen’ is specifiek ontwikkeld voor ambitieuze jongeren/jong volwassenen. Deelnemers krijgen inzicht hoe zij hun vaardigheden kunnen inzetten om zo een bijdrage te leveren aan de vereniging van de toekomst. Hoe bouw je als jongere/jong volwassenen bestaansrecht op voor jouw generatie in een snel veranderende wereld?

De deelnemers worden uitgedaagd om zichzelf actief te ontwikkelen binnen een veilige en dynamische leeromgeving. Samen met andere jongeren/jong volwassenen wordt gewerkt aan bestaande vraagstukken en uitdagingen. Door de jongeren/jong volwassenen in beweging te laten komen vindt er vernieuwing plaats binnen de vereniging.

Dit Talentprogramma maakt onderdeel uit van het programma Bestuurlijke vernieuwing van SportService Zwolle.

Deelnemers
Het traject ‘Modern besturen’ is specifiek ontwikkeld voor ambitieuze jongeren/jong volwassenen in de leeftijd van 18 tot 30 jaar die bestuurslid zijn bij een maatschappelijke organisatie, of die een dergelijke bestuursfunctie ambiëren.

Datum, tijd en locatie
Het Talentprogramma bestaat uit vier (online) bijeenkomsten. Scholing gaat van start wanneer er minimaal 10 deelnemers zijn.

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan het Talentprogramma.

Vragen
Heb je nog vragen over het Talentprogramma, neem dan contact op met Sanne Winkler via verenigingssupport@sportservicezwolle.nl of 038 - 423 66 86.

Klik hier voor aanmelden.

Contactpersoon

Dion Reijnen

Verenigingsadviseur Projectleider Playing for Succes

d.reijnen@sportservicezwolle.nl