Zeecontainer maakt buitenspelen aantrekkelijk

Zeecontainer maakt buitenspelen aantrekkelijk

Wat als buitenspelen niet vanzelfsprekend is? Dan zoeken we daar een oplossing voor. Want buitenspelen moet voor iedereen toegankelijk zijn. In september ter afsluiting van de Nationale Sportweek (2019), openden we ‘Out of the Box’. Een zeecontainer vol met buitenspeelgoed om het buitenspelen voor kinderen uit Holtenbroek aantrekkelijker te maken. Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Zwolle, de Nieuwe Hanze Unie en Travers Welzijn.

Onze buurtsportcoaches constateren al lange tijd dat in Holtenbroek op veel plekken niet buiten gespeeld wordt. “Zonde!” vindt Maaike van Vugt, buurtsportcoach SportService Zwolle. “Er zijn in Holtenbroek veel mooie speelveldjes die nauwelijks gebruikt worden. Terwijl die veldjes zich heel goed lenen voor een plezierige vorm van sport- en beweging”, aldus van Vugt.

We onderzochten waarom. Het blijkt dat veel kinderen niet alleen naar buiten mogen omdat er weinig toezicht is op de veldjes. “Dat is een reden voor veel ouders en kinderen om ongewild binnen te zitten. Daar wilden we wat aan doen”, vertelt Maaike.

Yvonne van Heerde, complexbeheerder van Delta Wonen in Holtenbroek vertelt: “We zien toch wel dat veel jeugd binnen zit, je ziet niet veel mensen buiten. Echter is er veel ruimte en zijn er veel speeltuinen in de wijk Holtenbroek. Maar niet ieder kind heeft een eigen fiets of eigen materiaal om buiten te spelen. Een zeecontainer met sport- en spelmateriaal is dan een uitkomst. Onze rol vanuit Delta Wonen is niet heel groot, de grootste rol is hierin weggelegd voor SportService Zwolle en dat doen ze prima. Wij proberen de stichting zoveel mogelijk te faciliteren.”

“Na een jaar willen we de box naar een nieuwe flat verplaatsen, vanuit de buurtkamer willen we dan de materialen beschikbaar blijven stellen. Het mooiste is als een van de bewoners van de wijk de sleutel van de box krijgt. Ik hoop dat de animo voor ‘Out of the Box’ blijft bestaan!” aldus van Heerde.

Volg hier de ontwikkelingen van de nieuwe locatie.

Out of the box is geopend op donderdag en vrijdag. Bekijk onze sportkalender voor de data en tijden.