lines

ZSR Boreas, ieder jaar een heel nieuw bestuur

ZSR Boreas, ieder jaar een heel nieuw bestuur

Voor dit artikel zijn Iris Rijpstra (Praeses) en Robert Orsel (Abactis) van het bestuur 2020/2021 en een lid van de adviesraad van ZSR Boreas geïnterviewd.

In de wereld van de studentensport is het heel normaal dat een bestuur voor één jaar aantreedt, daar waar de reguliere vereniging veelal een bestuurstermijn van vier jaar aanhoudt. Nadelen zijn er, maar zijn er ook voordelen? En wat kan een reguliere sportvereniging hiervan leren? Is dit een manier om jonge bestuursleden te vinden?

Wat is Boreas voor een vereniging?
De Zwolse Studenten Roeivereniging Boreas groeide sinds haar oprichting in 2004 uit tot de grootste studentensportvereniging in Zwolle. Op dit moment kent de vereniging rond de 150 leden.

Doordeweeks trainen de leden op het Zwartewater, roeien zij rond in de stadsgracht of bezoeken ze met hun ploeg of dispuut De Thap – de verenigingsavond op de donderdag. In het weekend wordt er naar andere studentensteden in Nederland gereisd. Daar worden wedstrijden geroeid en het uitgaansleven en feesten verkend. De vereniging heeft sinds 2017 een eigen accommodatie aan de Katerdijk.

Hoe is de vereniging georganiseerd?
ZSR Boreas is een sportvereniging voor en georganiseerd door studenten. Het is een vereniging met leden en vrijwilligers, waar ook een ALV wordt gehouden. Het bestuur en de commissies worden bemand door leden, studenten dus. Ieder jaar wordt er weer een nieuw bestuur gekozen tijdens de ALV. Het bestuur kan bestaan uit een Praeses (voorzitter), Abactis (secretaris), Fiscus (penningmeester), Commissaris Roei (bestaande uit competitie- en wedstrijdroeien), Commissaris Gebouw, Externus en Internus. De functie van Commissaris Roei kan verdeeld worden onder twee bestuursleden. Een volledig bestuur bestaat uit acht leden. Het huidige bestuur bestaat uit vijf leden, namelijk een Praeses, Fiscus, Abactis, Commissaris Roei en een Commissaris Gebouw/Externus.

Waar er ieder jaar nieuwe bestuursleden worden gekozen, worden de verschillende commissies voor langere periode bemand. De vereniging kent 13 commissies. Van een wervingscommissie, een botenwagencommissie tot een commissie voor het verenigingsblad. Naast dat er ieder jaar een geheel nieuw bestuur aantreedt, maakt de adviesraad de vereniging anders. De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur en bestaat veelal uit oud leden of andere betrokkenen.

Hoe zorgt de vereniging voor continuïteit?
Doordat er ieder jaar een nieuw bestuur aantreedt gaat er kennis verloren en is het een uitdaging om de samenwerkingsrelaties met externen te beheren. Tot op zekere hoogte wordt geaccepteerd dat er kennis verloren gaat. Met de adviesraad en een goede overdracht wordt zoveel als mogelijk kennis geborgd. Verder zorgt het, in ontwikkeling zijnde, meerjarenbeleidsplan dat de lange termijn koers wordt vastgehouden. Ieder jaar kiest elk bestuurslid drie speerpunten waar hij of zij gedurende het bestuursjaar aan werkt. Dit voorkomt dat het bestuur te veel wil doen in een jaar dat zo om is.

Vier keer per jaar is er een overleg tussen het bestuur en de adviesraad om te bespreken hoe het gaat en te brainstormen over verschillende vraagstukken. Verder kijkt de adviesraad mee in de financiën en ontvangt alle mailingen. De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies, echter het bestuur bestuurt de vereniging in opdracht van de leden. Hierin is er geen verschil met een reguliere vereniging. Wel probeert de adviesraad de valkuilen zo ondiep mogelijk te maken en het bestuur vertrouwen te geven. Ieder jaar gaat de adviesraad weer een traject aan met een nieuw bestuur.

Er is in het verleden eens voorgesteld om het bestuur getrapt te laten wisselen, zodat niet in één keer alle kennis en opgedane contacten verdwijnen. Echter hebben de leden hier niet voor gekozen. Het bestuur gaat een gezamenlijk avontuur aan, het bestuursjaar doe je echt als groep. De verbondenheid binnen het bestuur is dan ook erg hoog.

Een bestuurstermijn van één jaar, dan heeft de vereniging vast geen moeite om bestuursleden te vinden?
Helaas is dit niet het geval. Ook bij Boreas is het ieder jaar weer een uitdaging om bestuursleden te vinden. Bij studentensportverenigingen in de grote steden wordt er vaak een tussenjaar genomen om bestuurswerk te doen. Echter de meeste bestuursleden van Boreas doen het bestuursjaar naast de studie of het afstuderen. Het beeld is dat het veel werk is en moeilijk te combineren met een studie. Maar over het algemeen lukt het ieder jaar weer om een nieuw bestuur te vinden.

In aanloop naar het bestuursjaar 2020/2021 heeft de beoogd voorzitter de ruimte gekregen om zelf een team (bestuur) samen te stellen die met haar de vereniging voor een jaar wilde runnen.

Wat is de motivatie van jonge bestuursleden om een bestuursfunctie te vervullen?
Iris en Robert vinden het vooral goed voor de eigen ontwikkeling. In zo’n bestuursjaar leer je veel en fouten mogen gemaakt worden. Het is een beschermde omgeving. Daarnaast staat het goed op je CV. Het is wel belangrijk dat het te combineren is met de studie of het afstuderen. Daarnaast is de verbondenheid een belangrijke motivatie.

Ook het bestuur van 2020/2021 heeft veel geleerd in dit bijzondere jaar. Vanwege COVID hebben er weinig wedstrijden plaatsgevonden, maar moest er veel georganiseerd worden omtrent protocollen en dergelijke.

Wat kan een reguliere vereniging van de organisatie van Boreas leren?
Die vraag is lastig te beantwoorden. Deze organisatievorm kent zijn voors en tegens. Als we kijken naar de jongeren. Een termijn van één jaar is te overzien. Er is een grote verbondenheid. Het is goed voor je CV. Er is een vangnet. Je leert er veel van. Deze aspecten kan een reguliere vereniging meenemen in het enthousiasmeren van jongeren voor een bestuursfunctie.

Een reguliere vereniging met een bestuurstermijn van één jaar kom je niet snel tegen. Continuïteit is belangrijk. Wel zijn er aspecten die een vereniging kan meenemen. Is het mogelijk om een duo bestuursfunctie te creëren? Een functie die twee jongeren samen kunnen vervullen. Is het mogelijk dat deze jongeren aantreden voor een jaar? En is er iemand binnen de vereniging die deze jongeren kan coachen? En een adviesraad? Een groep mensen vanuit verschillende geledingen, eventueel bestaande uit externen, die een aantal keer per jaar met het bestuur brainstormt over de vereniging, de toekomst en ambities? Genoeg stof tot nadenken.

Geïnteresseerd in hoe om te gaan met generatieverschillen binnen de vereniging? Lees ook het artikel met Ester Koot over ‘Generatieverschillen: botsingen en begrip’. Klik hier voor meer informatie over het project bestuurlijke vernieuwing.