lines

Bestuurlijke vernieuwing - Nieuwe spelregels voor de sport!

Bestuurlijke vernieuwing - Nieuwe spelregels voor de sport!

Verenigingen zijn opgericht in een andere tijd, maar nog voor een groot gedeelte hetzelfde georganiseerd. Ze draaien (veelal volledig) op vrijwilligers met een vrijwillig bestuur. De veranderende maatschappij brengt uitdagingen, opdrachten en kansen met zich mee. Hoe zorg je dat je voldoende vrijwilligers hebt om de vereniging draaiende te houden? Hoe ga je als sportvereniging om met de bredere maatschappelijke rol die de vereniging veelal wordt toebedeeld? En hoe maak je gebruik van de verschillende generaties binnen de vereniging die andere behoeftes en zienswijzen hebben? Ligt het antwoord in het anders communiceren, organiseren of aansturen van de vereniging? Er is geen eenvoudig antwoord op deze vragen. Er gelden nieuwe spelregels, hier moeten we naar op zoek. En het is aan de sportverenigingen om deze spelregels in te spelen om ook in de toekomst vitaal te blijven.

De adviseurs van SportService Zwolle gaan in samenwerking met sportverenigingen en partners op zoek naar antwoorden. Dit doen we door het begeleiden van verenigingen die met bestuurlijke vernieuwing aan de slag willen, het organiseren van doe-, leer- en deelbijeenkomsten en door in gesprek te gaan met experts. Centraal hierbij staat met- en van elkaar leren.

Wat hebben we voor inspiratie opgedaan?
Door op zoek te gaan naar nieuwe spelregels, oplossingen en antwoorden halen we goede voorbeelden op uit de stad en het land. Hierbij kijken we ook naar ander sectoren dan de sport. Luister, lees en kijk naar:

Webinar:
Webinar 'Heel snel, heel anders' (7 december 2020)

Podcasts:
Podcast 'Sturen op Verenigkracht' met Berend Rubingh ( 26 mei 2021)
Podcast 'Lenig en wendbaar' met Erik van der Spek (22 april 2021)
Podcast 'Heel snel, heel anders' met Ferenc van Damme (27 november 2019)

Artikelen en filmpjes:
ZRV Boreas, ieder jaar een heel nieuw bestuur (15 april 2021)
VV Voorsterslag; Verdraaid snel, heel anders! Het vervolg … (15 maart 2021)
VV Voorsterslag; Film 'Verdraaid snel heel anders!' (6 oktober 2020)

Generatieverschillen; botsingen en begrip (20 november 2020)

Waar kan je kennis en inspiratie opdoen?
We organiseren (in samenwerking met partners) verschillende doe-, leer- en deelbijeenkomsten voor bestuur- en commissieleden van Zwolse sportverenigingen. Deze bijeenkomsten gaan over verschillende aspecten in het kader van bestuurlijke, democratische vernieuwing en het versterken van de rol van de sportbestuurder. De bijeenkomsten zijn afzonderlijk te volgen, je kunt er ook voor kiezen ze allemaal bij te wonen. Doe je dit, dan krijg je antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe maak je als bestuurder impact en werk je aan gezag?
  • Welke maatschappelijke ontwikkelingen komen op de sportvereniging af en hoe kun je de organisatie van de vereniging en het aanbod hier op aanpassen?
  • Op welke manier kun je verschillende generaties enthousiasmeren voor bestuurswerk en faciliteren in hun rol?
  • Hoe kun je als bestuurder sturen op verbinding en betrokkenheid binnen de sportvereniging?
  • Wat is de visie, missie van de sportvereniging en welke stappen moeten we zetten om dit te realiseren?

Wil je aan de slag binnen jou vereniging?
Voel je dat het anders moet of kan bij jou vereniging? En wil je onder begeleiding, van een adviseur van SportService Zwolle, op zoek naar wat wel werkt voor jullie vereniging? Neem dan contact op met Sanne Winkler, via s.winkler@sportservizwolle.nl.

Contactpersoon

Sanne Winkler

Adviseur

s.winkler@sportservicezwolle.nl

  038 - 423 66 86