Bestuurlijke vernieuwing

Bestuurlijke vernieuwing

De eerste verenigingen zijn opgericht in een andere tijd, en zijn anno nu voor een groot gedeelte nog hetzelfde georganiseerd. De veranderende maatschappij brengt uitdagingen en opdrachten met zich mee voor sportbestuurders. Hoe ga je als vereniging om met de bredere maatschappelijke rol die de sportvereniging veelal wordt toebedeeld? En hoe ga je om met verschillende generaties binnen de vereniging die andere behoeftes en zienswijzen hebben. Ligt het antwoord in het anders communiceren, organiseren of aansturen van de vereniging? Er is geen eenvoudig antwoord op deze vraag.

Binnen het project Bestuurlijke vernieuwing gaan sportverenigingen onder begeleiding van SportService Zwolle en partners zoals Studio Vers Bestuur experimenten aan, wordt er kennis gedeeld en worden er doe-, leer- en deelbijeenkomsten georganiseerd binnen de Roadshow Bestuurlijke vernieuwing. Centraal hierbij staat met- en van elkaar leren. Daarnaast gaan we op zoek naar antwoorden en oplossingen.

Experimenten
Zit je in het bestuur of commissie van een Zwolse sportvereniging? Voel je dat het anders moet? En wil je onder begeleiding van SportService Zwolle, samen met andere verenigingen, door middel van experiment op zoek naar wat wel werkt? Neem dan contact op met SportService Zwolle via: s.winkler@sportservicezwolle.nl of je contactpersoon binnen de vereniging.

Kennisdeling
Door op zoek te gaan naar oplossingen en antwoorden halen we ook goede voorbeelden op uit de stad en het land. Hierbij kijken we ook naar andere sectoren dan de sport. We hopen zo verenigingen te inspireren en informeren over bestuurlijke vernieuwing. Voorproefje? Luister en kijk alvast naar:

Roadshow Bestuurlijke vernieuwing
Binnen de Roadshow Bestuurlijke vernieuwing worden (in samenwerking met partners) verschillende doe-, leer- en deelbijeenkomsten georganiseerd voor bestuur- en commissieleden van Zwolse sportverenigingen. Deze bijeenkomsten staan niet op zich, maar belichten de verschillende aspecten van bestuurlijke, democratische vernieuwing. De bijeenkomsten zijn afzonderlijk te volgen, je kunt er ook voor kiezen ze allemaal bij te wonen. Doe je dit, dan krijg je antwoord op de volgende vragen:
- Hoe maak je als bestuurder impact en werk je aan gezag?
- Welke maatschappelijke ontwikkelingen komen op de sportvereniging af en hoe kun je de organisatie van de vereniging en het aanbod hier op aanpassen?
- Op welke manier kun je verschillende generaties enthousiasmeren voor bestuurswerk en faciliteren in hun rol?
- Hoe kun je als bestuurder sturen op verbinding en betrokkenheid binnen de sportvereniging?
- Wat is de visie, missie van de sportvereniging en welke stappen moeten we zetten om dit te realiseren?
Wil je naar aanleiding van één van deze bijeenkomsten tot actie over gaan en heb je ondersteuning nodig? Onze Verenigingsadviseurs kunnen advies en begeleiding bieden bij de implementatie binnen de vereniging.

Hieronder zijn de eerste bijeenkomsten in het kader van de Roadshow opgenomen. Wil je geïnformeerd worden over alle bijeenkomsten in het kader van de Roadshow, stuur dan een email naar: verenigingssupport@sportservicezwolle.nl.

Contactpersoon

Sanne Winkler

Verenigingsadviseur

s.winkler@sportservicezwolle.nl

  038 - 423 66 86