lines

Buurtsportcoach

Buurtsportcoach

Onze buurtsportcoaches die voor, tijdens en na school in de wijk actief zijn, zijn niet meer weg te denken in de Zwolse wijken. Deze aanjagers en verbinders zijn enerzijds actief als vakleerkracht bij meer dan 60% van de Zwolse scholen, anderzijds als sport- en spelbegeleider. Voor kinderen is dit een herkenbaar gezicht in de wijk. Daarnaast zijn we in beweging met pilots rondom ‘bewegend leren'. Het is feitelijk aangetoond dat de combinatie tussen bewegen en leren leidt tot betere prestaties. En, bewegen is toch leuk? Ook is de plusklas voor sport een feit. Kinderen die goed zijn in bewegen krijgen hiermee een uitdagender beweegaanbod aangereikt.

Wat doet een buurtsportcoach voor jou op school?
• Adviseren en begeleiden van groepsleerkrachten;
• Voorbereidingen en organisatie sportdagen;
• Sportstimuleringsprojecten met sportverenigingen in de buurt;
• Sportstimuleringsprojecten op vraag van de school;
• Deelname en ondersteuning bij/ tijdens het organiseren van een kamp;
• Organiseren/ begeleiden schoolsporttoernooien;
• Stimulering deelname gezonde school;
• Nieuwe initiatieven implementeren (bv. Bewegen in de klas, playing for succes, pauzeactiviteiten)
• Implementeren methode bewegingsonderwijs.

Wat doet een buurtsportcoach voor- of na school?
Bekijk hier wat onze vakleerkrachten ook kunnen betekenen voor kinderen voor- of na schooltijd.

Wat doet een buurtsportcoach in de wijk?
Bekijk hier wat onze vakleerkrachten ook kunnen betekenen voor kinderen in de wijk in relatie tot sportverenigingen.

Contactpersoon

Roger Knoops

Manager

r.knoops@sportservicezwolle.nl

  038 - 423 66 86