lines

Gemeenteraadsverkiezingen - Kies voor sport en bewegen!

08-02-2022

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing van 16 maart besteden we vanuit SportService Zwolle aandacht aan de kracht van sport en bewegen voor de gezondheid en het welzijn van de Zwolse inwoner. Daarbij is de rol van de politieke partijen en de gemeenteraad cruciaal voor het gevoerde beleid. Om sport en bewegen nog meer op de politieke kaart te krijgen en de inwoner van Zwolle hierin te betrekken en te informeren, voeren we samen met partners in de stad diverse gesprekken. We zijn volop in beweging middels onderstaande programmering:

Oktober 2021 - Gesprekken
Het afgelopen jaar hebben we kennis gemaakt met de diverse fractieleden en voorzitters van de politieke partijen in de gemeente Zwolle. We gaven ze vijf verkiezingsthema’s mee die impact van sport en bewegen op een gezonde, duurzame en leefbare samenleving versterken. De thema's zijn te lezen in de verkiezingsflyer. Klik hier voor de flyer.

December 2021 - 'Aan tafel met de sport'
Politieke fracties zaten op 10 december online 'aan tafel' met de sport. Sportverenigingen en sportaanbieders kregen hier de mogelijkheid om hun successen en uitdagingen te delen met de politiek.

Januari/februari 2022 - Podcasts 'Het politieke speelveld'
Martijn Mellema, manager SSZ en Arjan Jansen, verenigingsadviseur SSZ op informele wijze in gesprek met de Zwolse politieke fractieleden. Klik hier voor meer informatie en het luisteren naar de podcasts.

Maart 2022 - Sportverkiezingsdebat
De politiek krijgt in maart het podium om zich uit te spreken over hun standpunten in sport en bewegen. Ze gaan met elkaar in debat aan de hand van de diverse stellingen uit het Zwols sportakkoord.

Wil je weten hoe de politiek over sport en bewegen denkt?
Bekijk dan deze pagina met meer informatie hierover en de verwijzing naar de verkiezingsprogramma's.