Voor bedrijven

Voor bedrijven

Sportmatch is dé verbinder van sport en het bedrijfsleven. De samenwerking met het bedrijfsleven heeft SportService Zwolle vormgegeven met het platform Sportmatch Zwolle. Wij brengen de samenwerking tot stand tussen sportorganisaties en bedrijven met een hart voor de sport. Sportmatch Zwolle initieert, inspireert, organiseert en faciliteert de samenwerking tussen de breedtesport en het bedrijfsleven.

Sportmatch Zwolle is een platform waar vraag en aanbod samen komen. Het bijdragen aan vitale medewerkers (bedrijf je sport) en maatschappelijke doelstellingen (supporter van de sport) door het ondersteunen van amateur sportverenigingen en breedtesport events staat hierbij centraal. We zetten in op vragen vanuit het bedrijfsleven en de sport en spelen proactief in op ontwikkelingen en kansen.

Wij leggen de winnende verbinding met sport!

Voor bedrijven
Corona ontwikkelingen - ACTUEEL
Supporter van de sport
Bedrijf je sport

Contactpersoon

Dion Reijnen

Verenigingsadviseur Projectleider Playing for Succes

d.reijnen@sportservicezwolle.nl

  038 - 423 66 86