Supporter van de sport

Supporter van de sport

Namens ons platform Sportmatch maken we graag de verbinding tussen sportverenigingen/organisaties en bedrijven. Zodat zij elkaar kunnen ondersteunen in de inspirerende wereld van de sport. Door de dagelijkse sportieve uitdagingen en bedrijfskundige vraagstukken zien we kansen om kennis te delen door middel van scholingsbijeenkomsten, adviestrajecten, het beschikbaar stellen van mensen of middelen bij amateur sportverenigingen en/of breedtesport events. Samen supporten we de sport en raken we geïnspireerd door beide werelden.

Voorbeelden uit de praktijk
Bedrijfsleven en scholingsbijeenkomst
Bedrijfsleven en advies aan verenigingen
Bedrijfsleven en het ter beschikking stellen van middelen.

Contactpersoon

Dion Reijnen

Verenigingsadviseur Projectleider Playing for Succes

d.reijnen@sportservicezwolle.nl

  038 - 423 66 86