Supporter van de sport

Supporter van de sport

Sportorganisaties worden, naast sportieve uitdagingen, ook geconfronteerd met bedrijfskundige vraagstukken. Bij het af en toe ontbreken aan kennis, capaciteit en budget, kan het bedrijfsleven een mooie maatschappelijke hand bieden. Professionals krijgen hierdoor de kans om hun blikveld te verruimen en actief te zijn in de inspirerende wereld van sport. SportService Zwolle maakt de verbinding tussen het bedrijfsleven en de sportorganisaties mogelijk. Dit kan in de vorm van een scholingsbijeenkomst, advies, het beschikbaar stellen van mensen (werknemersvrijwilligheid) of middelen bij amateur sportverenigingen of breedtesport events.

Voorbeelden uit de praktijk
Bedrijfsleven en scholingsbijeenkomst
Bedrijfsleven en advies aan verenigingen
Bedrijfsleven en het ter beschikking stellen van middelen.

Contactpersoon

Dion Reijnen

Verenigingsadviseur Projectleider Playing for Succes

d.reijnen@sportservicezwolle.nl

  038 - 423 66 86